0216 399 99 47

GEÇİŞ DÖNEMİ

 

            İyi Bir Geçiş Dönemi Yemlemesi,  Yüksek Süt Verimi Ve Metabolizma Hastalıklarından Korunmanın anahtarıdır

             Doğumdan iki ay önce ileri gebe düveler özenli bir besleme programına alınırlar(Kuru Dönem). Böyle bir besleme programı laktasyon döneminde verimliliği önemli derecede artırır, etkiler. Bu besleme programı 2 aşamada ele alınır;

1.aşama: Doğuma 2 ay kala 4-5 hafta boyunca hayvanlara kaba yem kalitesine bağlı yaklaşık olarak 2-4 kg arasında yoğun yem verilir. Bu dönem hayvanların yağlandırılmadan beslendiği, meme ve rumenin dinlendirilip yenilendiği dönemdir. Süt verimi olmadığı ve hareketleri kısıtlı olduğu için yağlanma eğilimi fazladır.

  • Kondisyonları 3.25 - 3.50 arasında olacak şekilde bir besleme uygulanmalıdır.
  • Az miktarda baklagiller ve mısır silajı (4-7 kg) veya çoğunluğu çayır kuru otu karışımı olan bir kaba yem, günde 2 kg civarında yoğun yem ile (Konsantre yem miktarı az olduğu için mineral-vitamin katkısı yüksek olmalı.

2.aşama: Doğumdan önceki 3-4 haftalık safhadır. Burada doğumdan sonra yiyecekleri kesif yeme alıştırılır ve kesif yem en fazla 4,5- 5 kg. civarına çıkılır. Bu aşamada da iyi kaliteli kaba yem (kuru ot) verilir. Geçiş döneminin doğumdan önceki safhasıdır.

  • Rumen mikroflorası ve rumen papillaları laktasyon dönemine alıştırılır.
  • İyi kaliteli kolay sindirilebilir selüloz içeren kaba yemler verilir.
  • Metabolik hastalıklara karşı önlemler alınır
  • Besin maddeleri gereksinimlerinde hızlı fötal büyümenin getirdiği artışı karşılamak için daha fazla konsantre yem gerekir.Devamı için tıklayınız.